Złote Inwestycje 2 Sp. z o.o.

Data rejestracji Spółki Złote Inwestycje Sp. z o.o. nastąpiła 13-07-2015 roku. Spółka działa na podstawie przepisów prawa polskiego i Kodeksu Spółek Handlowych.. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 375.000.000,00 złotych. Spółka ma swoją siedzibę w Warszawie, ul. Piękna 20

Przedmiot naszej działalności

Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z PKD:

  • 64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOSC USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁACZENIEM UBEZPIECZEN I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
  • 64, 19, Z, POZOSTAŁE POSREDNICTWO
  • 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
  • 64, 20, Z, DZIAŁALNOSC HOLDINGÓW FINANSOWYCH